Deugdenproject™ - Virtuesproject™


Wat zijn deugden?

De deugden zijn onze schatten,
diep van binnen
bij ieder van ons aanwezig.
Sommige zijn meteen zichtbaar,
zijn een deel van onze persoonlijkheid.
Andere deugden zetten we ook wel in
maar nog niet optimaal.
En sommige.... liggen diep
of zelfs heel diep verborgen
te wachten om gedolven te worden.
Als een diamantje.
Opgraven en dan de vlakjes slijpen.

Uit: Haal het beste uit je kind én jezelf - opvoeden met deugden - Annelies Wiersma


Dit gedichtje verwoordt mooi de beelden die ik bij kinderen gebruik, om uit te leggen wat deugden zijn: "Schatten in jezelf". Iedereen heeft een schat aan deugden in zich. Die schat vormt je kern, je morele kompas. Als beeld voor die schatten gebruik ik een grote diamant.
Dit beeld spreekt kinderen onmiddellijk aan en helpt hen om op speelse wijze kennis te maken met deugden, zoals behulpzaamheid, vriendelijkheid, verantwoordelijkheid, moed en doorzettingsvermogen. (Omdat het woord "deugden" wat ouderwets klinkt gebruik ik vaak liever de woorden kwaliteiten of goede eigenschappen.)

Wat is het deugdenproject?

Het Deugdenproject, Virtues Project™, richt zich op het ontwikkelen en dagelijks 'toepassen' van deugden. Het is bedacht als opvoedmethode, maar blijkt veel meer dan dat. Het Deugdenproject biedt een vijftal simpele strategieën waarmee je geregeld stil staat bij deugden, goede eigenschappen, van jezelf en anderen. Je leert om regelmatig op deugden te reflecteren; de deugdenbeschrijvingen houden je een spiegel voor. Daardoor ontdek je welke deugden je effectief inzet en welke deugden je kunt ontwikkelen.
In 1994 is het Virtues Project door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het beste opvoedprogramma voor gezinnen van alle culturen. Intussen wordt het toegepast in meer dan 100 landen.

Hoe werk ik met het Deugdenproject?

In Praktijk Pinokkio bied ik ouders ondersteuning bij de opvoeding met het Deugdenproject als leidraad. Het Deugdenproject leert je oog te hebben voor het volledige kind, inclusief alle meer en minder ontwikkelde (karakter) eigenschappen die het in aanleg in zich heeft. Je leert de 5 strategieën toe te passen en een heleboel deugden die je kind toont op te merken en te benoemen. "Ik bewonder je doorzettingsvermogen!" wanneer een kleuter zijn eigen veters probeert te strikken klinkt heel anders dan "Wat ben je weer langzaam, laat mij maar even."

Voor je kind is erkenning en waardering van wezenlijk belang. Horen welke deugden je inzet helpt een positief zelfbeeld op te bouwen.
De ondersteuning kan plaats vinden naast de begeleiding die het kind ook al krijgt, maar ook los daarvan.

Bij de individuele kindertherapie loopt het Deugdenproject als een rode draad door de begeleiding heen. Al werkend leren kinderen deugden kennen en herkennen in zichzelf en anderen waardoor het ook steeds makkelijker wordt deze toe te passen. Hierdoor groeit het gevoel van eigenwaarde en vormt zich een positief zelfbeeld.

                                

De 5 strategieën van het deugdenproject.

Het Deugdenproject™ werkt met 5 strategieën, een soort geheugensteunen om in je dagelijkse leven aandacht te besteden aan deugden. Wanneer je je de vijf strategieën van het Deugdenproject eigen maakt, ga je anders om met probleemsituaties, leef je bewuster en kijk je milder naar jezelf en anderen. Je brengt de deugden tot leven en ontwikkelt een positieve levenshouding.

1: Spreek deugdentaal: benoem karaktertrekken met deugden. Taal kan maken, taal kan breken. Herken deugden in gedrag en noem ze bij naam. Daarmee haal je het beste uit jezelf en uit de ander. Horen dat je moedig bent, of dat je vastberadenheid gewaardeerd wordt, geeft zelfvertrouwen en veerkracht.

2: Herken leermomenten: leer van struikelblokken. Er valt in het leven een hoop te leren, voor jong en ouder. Wanneer je dat wat fout gaat, of niet lekker loopt in relatie met de ander, kunt zien als een leermoment, waarvan je beide kunt groeien in bepaalde deugden, leer je je leven lang. Deugden zijn waardevolle levenslessen.

3: Stel duidelijke grenzen: creëer een veilig en prettig leefklimaat. We hebben allemaal behoefte aan helderheid. Grenzen die gebaseerd zijn op deugden en die de ruimte bieden te herstellen, bevorderen een veilig en prettig leefklimaat, waarin iedereen weet waar hij aan toe is. Thuis en op school.

4: Neem tijd: voor rust, reflectie en bezinning. Het leven is druk en vol. Het inpassen van deugden in je activiteiten helpt je in contact te blijven met je zelf en met anderen. Maak tijd voor reflectie, voor genieten en schoonheid. Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt. De deugden kunnen je daarbij inspireren. Ze helpen je je doelen te bereiken.

5: Bied actief aandacht: word niet boos maar wees nieuwsgierig. Iedereen wil gehoord en gezien worden. Intensief aanwezig zijn en met meelevende belangstelling luisteren, leidt anderen tot duidelijkheid. Volg en stel vragen: "Hoe was dat voor jou?", "Wat vond je het moeilijkste?" en "Wat kan je helpen?" in plaats van ogenblikkelijk een standpunt in te nemen of een oplossing aan te dragen.

 

Namaste Webdesign