Kindertherapie


Voor wie?

In Praktijk Pinokkio werk ik met kinderen, die problemen hebben op sociaal of emotioneel gebied. Ook het leren omgaan met rouw en verdriet rondom het overlijden van iemand uit de naaste omgeving en echtscheidingsproblematiek horen hierbij.
"Ik word zo snel boos, ik kan niet goed samenwerken en maak steeds weer ruzie, ik durf dat niet alleen, ik ga direct huilen als er iets gebeurt, andere kinderen begrijpen mij niet, ik mis mama zo, ik wil gewoon dat papa en mama weer bij elkaar wonen......"
Vaak kunnen kinderen zelf heel goed verwoorden wat ze moeilijk vinden, maar ontbreekt het hen aan handvatten, om hier vervolgens mee om te gaan en veranderingen in hun gedrag aan te brengen of het gebeurde een plaats te geven.
Een korte periode van begeleiding is vaak al genoeg, om op eigen benen weer verder te kunnen.
Ik werk met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Wanneer kinderen jonger zijn dan 4 jaar is het ook mogelijk om aan bepaalde problematiek te werken. Veel van wat ik doe zal ik dan via de ouders de doen.

Hoe ga ik te werk?

De begeleiding start met een zelfbeeldonderzoek, waarin ik samen met het kind de doelen vaststel, waaraan het kind wil werken. Ouders vullen een uitgebreide vragenlijst over het kind in en geven hierop hun doelen aan. Hierna gaan we aan het werk.

Voor ieder kind geldt dat het prettig is als je jezelf goed kent, met al je aardigheden en eigen-aardigheden. Kennis van het eigen IK vormt de basis van respectvol met jezelf en de ander om kunnen gaan. Het eigen IK staat voor mij centraal bij alle activiteiten die ik met de kinderen onderneem. In het leren kennen van het eigen IK groeit het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen.

Ik maak hierbij gebruik van een groot aantal werkvormen, zoals: gesprek, verhalen, tekenen en schilderen, kinderyoga,
ontspanningsoefeningen, affirmaties, filmpje maken, visualisaties, poppenspel, etc.
Daarnaast lopen de 5 strategie├źn uit het Deugdenproject van Linda Kavelin Popov als een rode draad door de begeleiding heen.
Voor een beschrijving van de 5 strategie├źn: zie DEUGDENPROJECT.

Het kind krijgt een plakboek, waarin een weerslag komt van wat geleerd is.
Hierin komen ook opdrachten, waar thuis en op school verder mee gewerkt kan worden.
Wat het kind leert, koppel ik altijd terug naar de ouders. Veranderingen in gedrag verlopen het makkelijkst, wanneer in de thuissituatie ondersteuning is voor de nieuwe vaardigheden die het kind leert. Waar mogelijk wordt de leerkracht van het kind hier ook bij betrokken zodat ook vanuit school ondersteund kan worden.


Namaste Webdesign