Tekenen


Creatieve communicatie – communiceren via tekenen of schilderen

In de praktijk kom ik vaak kinderen tegen die het moeilijk vinden om te praten over hun gevoel. Wat van binnen speelt kun je uiten door er over te praten. Dat is één manier.Je kunt dit ook op andere manieren doen. Een andere manier is creatieve communicatie. Communiceren via tekenen of schilderen.

Tekenen als taal

Tekenen of schilderen is een non verbale uiting op papier. Je zou het ‘praten op papier’ kunnen noemen. Wanneer woorden tekortschieten, het kind niet praten kan over wat er van binnen speelt, het zelf ook niet weet, laat een tekening vaak feilloos zien wat er aan de hand is. Een spontane tekening laat zien wat het kind op dat moment bezig houdt. Het kind vertelt zijn verhaal op papier. En vaak is dit nog treffender dan wanneer het met woorden gezegd zou worden.

Door de dag heen komt er een enorme stortvloed aan gebeurtenissen en beelden bij een kind binnen. Op school, thuis, bij vriendjes, via tv en computer. Kinderen hebben verwerkingstijd en verwerkingsvormen nodig  voor de levensgebeurtenissen die ze meemaken maar ook voor de leerstof die ze dagelijks aangeboden krijgen. Een kind verwerkt deze dagelijkse indrukken via zijn denkvermogen, zijn voorstellingsvermogen, zijn fantasie maar ook  in zijn slaap en in zijn dromen. D.m.v. taal kan een kind spreken over wat het meegemaakt heeft. Maar heel veel van wat een kind mee maakt komt niet via taal naar buiten. Daar spreekt een kind niet over.

Tekenen is echter ook een taal. Het is de oereigen taal van kinderen waaruit veel informatie gehaald kan worden. Een kind vertelt via de tekening zijn verhaal en verwerkt al tekenend wat er gebeurd is in zijn leven.Tekenen is een middel wat ik kinderen aanreik om al die beelden te mogen en te kunnen ventileren en te groeien in beeldend vermogen. Het is een uiterst waardevolle aanvulling die ik gebruik bij het therapeutisch werken met kinderen.

Tekentherapie

Als specialist creatieve communicatie heb ik geleerd hoe je die tekentaal van kinderen kunt ‘lezen’. Kleurgebruik, de plaats waar alles staat op de tekening, de wijze waarop er gekleurd is, symbolen die gebruikt worden, wat er getekend is: het heeft allemaal iets te zeggen.Het is enorm boeiend om dit te leren herkennen in een tekening en verbazingwekkend hoe goed het elke keer weer klopt. Ook bij volwassenen.

Met de verkregen informatie ga ik als therapeut aan de slag. Ik kijk er allereerst zelf naar maar vaak kijk ik ook samen met het kind. Wat zien we op jouw tekening? Oh, hij heeft geen mond. Kan dat jongetje eigenlijk wel iets zeggen hier? Hoe zou het zijn om hem een mond te geven? Wil je dat doen nu? En wat zou hij dan zeggen tegen die andere kinderen? Zullen we samen eens bedenken hoe je dat kunt zeggen? Er samen over praten en veranderingen in de tekening aanbrengen, brengt een verandering bij het kind teweeg. Op een heel eenvoudige manier. 

Een meisje wat haar hele jeugd veel met ruzie geconfronteerd geweest was stelde vast.“Ik geef mensen nooit oren in een tekening”. Ze was zich er heel erg bewust van dat ze dit deed maar ineens begreep ze nu ook waarom ze dat deed. Ze wilde al dat geruzie ook helemaal niet horen. En zo had ze zichzelf aangeleerd om niet te luisteren naar wat er gezegd werd. Ook als er geen ruzie gemaakt werd. Uit angst voor die ruzie.

Dit zijn 2 eenvoudige voorbeelden die illustreren hoe simpel tekentherapie kan werken .Na het kijken naar de tekening en er over praten zijn er vele vervolgopdrachten mogelijk die er op gericht zijn veranderingen in de bestaande situatie aan te brengen. Via tekenen en gesprekjes worden de veranderingen in het bewustzijn van het kind gebracht waardoor die veranderingen ook werkelijk plaats kunnen hebben.

                 

Energetisch tekenen tijdens een tekentherapie sessie

Tekenworkshops

Op verzoek geef ik ook tekenworkshops voor kinderen en volwassenen.
In deze workshops staat het spontane tekenen, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse materialen zoals potlood, bijenwaskrijt, pastelkrijt, ecoline en verf, centraal. Hierbij is het resultaat ondergeschikt aan het proces
                                                                                                                                                                           

Tekenworkshop kinderen: "Het stormt"

Tekenen is veel meer dan "netjes tussen de lijntjes kleuren". Al krassend, golvend en spontaan bewegend over het papier ontstaan echter vaak de mooiste resultaten.
Ik maak daarbij gebruik van diverse opdrachten die ieder hun eigen doelstelling hebben.
Sociale en emotionele vaardigheden worden aangesproken, de balans tussen linker- en rechter hersenhelft wordt gestimuleerd, ruimtelijk inzicht wordt vergroot, de taalontwikkeling en de motoriek verbetert.  Dit zijn bijkomende voordelen van het tekenen. Plezier in het tekenen staat echter bij alle workshops centraal. Als onderwerpen voor de workshops kies ik voor thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en voor het leren van specifieke tekenopdrachten (knopen en vlechten - kolams tekenen - lemniscaten en spiralen tekenen - mandala's tekenen - spiegelend tekenen enz.)

Ik geef ook workshops voor kinderen én volwassenen waarbij samen gewerkt wordt aan 1 groot werkstuk. Kinderen vinden het vaak geweldig om samen met een volwassene te tekenen. De workshop is zo opgebouwd dat je samen een mooi werkstuk maakt. Hierbij wordt op dezelfde manier gewerkt als hierboven omschreven.

           

                        Tekenworkshop ouder & kind: handen                   

Een teken workshop met een groep is een leuke activiteit voor een kinderfeestje of een bijeenkomst met vrienden of familie. Workshops kunnen gegeven worden op een datum naar keuze wanneer je met een groep van min. 6 personen aanmeldt.  Graag geef ik hierover meer informatie. Bel of mail mij gerust voor een aanbod op maat.  


Namaste Webdesign